Beste sportverenigingen en stichtingen,

Naar alle waarschijnlijkheid wordt met ingang van 1 januari 2019 de btw-sportvrijstelling uitgebreid. Het geven van gelegenheid tot sportbeoefening zonder winstoogmerk is dan niet meer belast met btw. Gemeenten en sportstichtingen brengen dan geen btw meer in rekening over de gebruikersvergoedingen. Omdat geen btw in rekening wordt gebracht hebben gemeenten en sportstichtingen geen recht meer op teruggaaf van btw op de kosten. De btw op de kosten wordt een kostenpost. Om gemeenten en sportstichtingen tegemoet te komen, heeft de Minister voor Medische Zorg twee sport-compensatieregelingen in het leven geroepen. 

Door deze wetswijziging vervalt het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties.

Graag nodigen wij u uit voor een informatieve avond over deze wijzigingen.

Deze avond zal gehouden worden op woensdag avond 31 oktober.

inloop vanaf 19:00 uur locatie:Kantine sportvereniging O.B.W., Marconistraat 16, 6902 PC Zevenaar

Agenda:

19:30 Start en ondertekening convenant tussen gemeente Zevenaar & SportContactZevenaar

19:45 BTW verandering verenigingen

20:15 Pauze

20:30 BTW verandering stichtingen

21:30 Wat kan ATARO betekenen bij de BTW-sportvrijstelling

21:45 Harmonisatie subsidie gemeente Zevenaar

22:00 Sluiting/Netwerken

Ga naar de aanmeld pagina om u aan te melden voor deze avond: Meld u hier aan!

 

 

 

Sport Contact Zevenaar staat voor:

  • Kennisuitwisseling

  • Spreekbuis en gesprekspartner

  • Sportbeleving

  • Héél Zevenaar in beweging

Dus méér samen optrekken! 

Toegang tot sportinformatie? Meldt uw vereniging aan via Aansluiten bij SportContact Zevenaar.

 

SportContact Zevenaar 

SportContact Zevenaar heeft tot doel “de sportbeoefening in al haar verschijningsvormen in de gemeente Zevenaar te bevorderen en te stimuleren en de belangen van haar leden te behartigen in de ruimste zin”.

In sportend Zevenaar is er heel veel kennis en kunde aanwezig. Sportcontact Zevenaar is hét platform waar verenigingen andere verenigingen op weg helpen. Er zijn onderwerpen genoeg waar verenigingen tegenaan lopen, zoals subsidiebeleid, VOG, teruglopend vrijwilligersaantal, agressie, Combinatiefunctionarissen. Ook zijn er altijd wel actuele thema’s. Denkt u aan de recente oprichting van Ataro BV, maar ook aan de fusie tussen Zevenaar-Rijnwaarden per 2018.

Hoe pakt dat uit voor sportend Zevenaar en uw vereniging? Diverse sportverenigingen zijn al samenwerkingsverbanden aangegaan om in de toekomst samen sterker te staan. Hoe bereidt u uw vereniging voor op de ontwikkelingen? Wilt u daarover meer weten?

Naast de sportverenigingen zijn er ook veel andere organisaties die met sport bezig zijn. Denkt u eens aan het onderwijsveld en ouderenorganisaties. Ze vertegenwoordigen doelgroepen die (ook overdag) actief willen en kunnen bewegen - zij hebben daarbij vaak eigen professionele begeleiding. Ook deze partijen zijn actief bezig met het zoeken naar partners, oplossingen en het benutten van kansen.

Kortom: de vereniging staat midden in de maatschappij waarin problemen worden opgelost en kansen gegrepen. Sportcontact is de verbindende factor tussen de partijen en richt zich op de samenwerking tussen sportverenigingen onderling, tussen sportverenigingen, overheidsinstanties, scholen en welzijnsinstellingen. Daar sport iederéén wel bij!

Uw vereniging gekoppeld aan SportContact Zevenaar?

Bent u lid van SportContact Zevenaar, dan neemt u deel aan een groot netwerk.

U kunt deelnemen aan thema-avonden.

Uw invloed geldt: sportverenigingen vertegenwoordigen een grote groep burgers. Met zo’n achterban heeft sportend Zevenaar een duidelijke stem!

SportContact Zevenaar treedt op als gesprekspartner van het gemeentebestuur betreffende algemene aspecten op het gebied van het gemeentelijk sportbeleid en aanpalende beleidsterreinen in relatie tot sport & bewegen. Dit is gelegitimeerd door een door het gemeentebestuur ondertekende Intentieverklaring.

Meldt uw vereniging of stichting aan via Aansluiten bij SportContact Zevenaar of gebruik ons contactformulier.

 

Ook uw clubfoto op deze pagina? Mail ons uw rechtenvrije foto!