Sportbeleving in alle verschijningsvormen in de gemeente Zevenaar bevorderen en stimuleren en de belangen van aangesloten verenigingen en stichtingen behartigen in de ruimste zin.

Onze besturen van sportverenigingen/Stichtingen staan midden in de maatschappij met uitdagingen die adequate oplossing behoeven, maar ook nieuwe kansen die zich aandienen en voor het oprapen liggen, als je je er als vereniging voor open stelt. Sportcontact is de verbindende factor tussen de partijen en richt zich op de samenwerking tussen sportverenigingen onderling, tussen sportverenigingen, overheidsinstanties, scholen en welzijnsinstellingen. Daar sport iederéén wel bij!

Ja onze vereniging/stichting sluit zich aan bij sportcontact Zevenaar en machtigt Sportcontact Zevenaar tot automatische afschrijving van € 25,00 per jaar.

Powered by BreezingForms