Voor Stichting SportContact Zevenaar zijn de volgende kerngroepleden actief:

 

Naam

Portefeuille

Overige informatie 

Peter Vos

  • Algemeen bestuur

  • ICT-beheer

Jacqueline van Pelt

  • Ontwikkelingen (Open Sportclub e.d.)

  • Algemeen bestuur
Foto

Jan Heijting

  • Buitengebieden

  • Penningmeester

Will ten Westeneind

 

  • Voorzitter

Piet Peters

  • Secretaris